Image thumbnail

Blog

DIY: Fjädermantel

DIY: Feather cape by Babes in BoylandDIY feather cape by Babes in Boyland DIY feather cape by Babes in BoylandDIY: Feather cape by Babes in BoylandDIY: Feather cape by Babes in Boyland DIY feather cape by Babes in BoylandDIY: Feather cape by Babes in Boyland

Ni kanske minns vår fjädermantel som vi fotade på Arvida för några veckor sen. Då lovade vi även att vi skulle lägga upp en liten beskrivning om hur man syr sin egna mantel. En DIY-guide helt enkelt. Vi kommer försöka beskriva processen så gott det går textmässigt, men om något är oklart så får ni gärna höra av er så försöker vi förtydliga.

Vi valde att köpa alla tyger/kläder second hand. Det kändes bäst både miljö- och inspirationsmässigt. Att leta efter färger och mönster som skulle passa bra ihop var halva nöjet. Vi valde att göra en mantel med 5 färger, var av ett tyg var mönstrat för att ge det hela lite liv. Sen så hade vi ett linnetyg hemma som vi använde som grund att fästa tyglapparna på.

 1. Mät upp storleken på tyget som ska vara själva grunden i manteln. Ett tips är att gå efter en tröja som passar det barnen som ska ha manteln. I vårt fall var det en tröja i storlek 110. Ta mått från arm till arm (100 cm), och höjden från hals till tröjan slutar + 10 cm extra (44 cm). Sedan märker du ut måttet på tyget och ritar en halvmåne utefter dem. Klipp ut halvmånen.
 2. Gör en mall till de mindre tyglapparna i kartong. Vi använde måtten bredd 6 cm, höjd 5,5 cm. Sedan ritar du små halvmånar efter mallen på de olika tygbitarna och klipper ut. Det behövs ganska många små lappar så se till att ha nog med tyg.
 3. Sedan bestämmer du i vilken ordning du vill lägga lapparna. Här går det ju att göra lite som man vill. Vi valde att gå efter ett upprepat färgmönster. Nåla sedan fast den första raden med lappar längst ned på manteln. Ungefär 1,5 cm upp. Lägg lapparna lite omlott. När du har nålat fast första raden så sy fast lapparna med en raksöm.
 4. Fortsätt sedan med nästa rad. Lägg lapparna ungefär så att nederkant hamnar på mitten av undre radens lappar. Nåla och sy. Upprepa sedan den här processen tills du sytt fast lappar på hela manteln.
 5. Vik sedan övre kanten inåt ca 2 cm och nåla. Sy sedan fast kanten antingen för hand (för att slippa en söm längst upp), eller med raksöm på symaskinen.
 6. För att manteln ska kunna hållas uppe så behöver du sy fyra stycken fästen. Två för handlederna och två för armhålorna. De ska fungera som öglor som barnet kan trä in sina armar i. Börja med handledsöglorna. Klipp två stycken tygremsor, ca 50 cm långa. Fäst dem 12 cm in på manteln på varje sida uppe vid kanten. Meningen är att du ska kuna knyta tygremsorna runt barnets handleder och på så sätt hålla upp mantelns sidor. Sedan är det dags för armhålsfästena. Klipp två tygremsor till på 40 cm. Mät sedan ut vart på manteln barnen har sin hals. Fäst övre delen av tygremsorna där, och snedda sen nedåt, ca 30 cm, och fäst nedre kanten på tygremsan där. Fästet blir alltså lite som en väst.

Lycka till!

Translation

You might remember our feathered cape that we dressed Arvida in a couple of weeks ago. We promised you a short description on how you could create your own in a DIY-guide. We’ll try to describe the process as clear as possible, but if anything is unclear, please let us know. 

By choice, all the materials are second hand. Buying second hand provided both inspiration and an environmental friendly approach. To go hunting for colors and patterns that would match was half the pleasure. The cape ended up being 5 colors, with one cloth having a pattern to bring it to life even more. The cloth patches were stuck to a linen cloth we had since earlier. 

 1. Measure the size of the cloth that’s going to be the base of the cape. A tip is to use a well-fitting sweater of the child that’s going to get the cape. In our case that was a european sized 110. Measure from arm to arm (100 cm), and the height from the neck to the end of the sweater and add 10 cm (44cm). Draw the size measurements on the base cloth and cut into a wide crescent form.
 2. Make a pattern for the smaller cloth patches out of cardboard. We measured 6 cm width, 5,5 cm height. Draw small crescents after the pattern cardboard on the different cloth patches and cut out. You’re going to need lots of tiny patches, so make sure to have lots of cloth.
 3. Decide in which order you want to add the patches. You’re free to do be as creative as you like in this step. We chose a repeating color pattern. Attach the patches with needles, starting from about 1,5 cm of the bottom of the base cloth. Put the patches so that they wrap around a little bit. After you’re done needling the first row, sew them into the base cloth with a straight seam. 
 4. Continue onto the next row. Add patches so the bottom of the new row is about the middle of the row beneath. Needle and sew. Repeat this step until all the patches are sewn onto the base cloth. 
 5. Fold the upper edge of the base cloth inwards, about 2 cm and needle. Sew the edge either by hand (so you don’t get a seam at the top), or with a straight seam with your sewing machine.
 6. To be able to wear the cape you’re going to need four attachments. Two for the wrists and two for the armpits. They’re essentially loops for the child to put their arms into. Start with the loops for the wrists. Cut two strips of fabric, about 50 cm long. Attach them to the cape, 12 cm in  from the edges. You’re going to tie these around the child’s wrist, and by doing so, holding the sides of the cape up. After that it’s time for the armpit attachments. Cut two more strips of cloth, 40 cm long. Measure an approximate of where the child’s neck are going to be. Attach the upper part of the strips there, and go diagonally downwards, about 30 cm, and attach the lower part of the strip. The attachment for the armpits should remind of a west. 

Good luck!

Spara

0

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.