Image thumbnail

Blog

Den senaste tiden

De senaste veckorna har bara rusat förbi, det blir väl så när man är med om något väldigt fantastiskt.

The last couple of weeks have just flown by, we guess that what happens when you experience something fantastic.

Babes in Boyland

Små perfekta bebishänder som ska hållas och mjuka runda bebiskinder som ska pussas.

Tiny baby hands to hold and round baby cheeks to kiss.

Babes in Boyland

Babes in Boyland

 Och samtidigt kom sommaren. Tror vi missade det lite.

And at the same time summer arrived. Think we missed it a bit.

Babes in Boyland

Babes in Boyland

Mitt i allt det här har det flyttats också (Nathalie). Inte den bästa timingen, men så här i efterhand gick det ändå väldigt smidigt med hjälp av familj och vänner.

In the middle of all this I’ve also changed apartment (Nathalie). Not the best timing, but it went smoothly with the help of family and friends.

Babes in Boyland

Förgätmigej <3

Forget me not <3

Babes in Boyland

Babes in Boyland

Babes in Boyland

 Och överallt blommar det. Den här tiden måste väl ändå vara den finaste.

And it’s blooming everywhere. This has to be the prettiest.

0

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.